HelpBOX Space-kulissytorna

HelpBOX CITY:s vetenskapsmän har på en närliggande asteroid hittat lösningen till stadens energiproblem, en grön energikristall.

Kristallerna stiger upp till asteroidens yta med lavaströmmarna och man söker dem med hjälp av HelpRoBOXar, små robothjälpredor. Deras känsliga sensorer undgår inte att upptäcka varje liten kristallförekomst. Sökpatrullerna leds från basen HBX. BASE, som har toppmoderna datorer och säkerhetssystem. Under den mörka tiden är basen upplyst av effektiva strålkastare.

Energikristallerna förs till HelpBOX CITY med stora rymdskepp, som väntar kretsande runt asteroiden. Trafiken mellan basen och rymdskeppen sker med hjälp av skyttlar och för det ändamålet har man byggt en landningsplattform. Mellan den och basen finns en farlig lavakanjon och över den färdas man längs en bro.

Allt det här vore bra om inte hade varit för tentakelmonster som bor på asteroiden – de tycker nämligen också om de gröna energikristallerna. De bor i asteroidens inre och förorsakar ofta kortslutningar och olyckor för såväl HelpRoBOXsarna som för rymdstyrkorna från HelpBOX CITY, speciellt efter mörkrets inbrott.

I framtiden utvidgas HelpBOX Space-serien med ett rymdskepp i kretslopp och en gruva insprängd i asteroiden.

Köp SPACE-kulissytor frånHelpBOX webbutiken