Ihopsättningsinstruktion

Flytta det gröna gummibandet till lådans andra sida.
Lösgör batterifodralet, tag ut ändfickorna mellan sidväggarna, städskrapan och gummibanden
Vänd sidväggarna (A), sidobågarna (B), kortväggen (C) och locket (D) åt sidan och sväng lådan.
Ta bort det vita skyddspappret från tejpen på kortväggens båge. Lyft upp sidoväggarna i upprätt läge och montera bågarna mellan dem. Applicera hålen till varandra och tryck fast tejpen på bågarna i sidoväggen.
För det blå gummibandet genom hålen i sidoväggen.
Tag ändfickorna och böj deras ändor 90 grader inåt. Lyft sidoväggen (B) och lägg ändfickorna (A) på plats. För den andra ändan av det blå gummibandet genom hålen i sidoväggarna. Tryck sidoväggarna på plats.
Lyft sidobågarna upprätt, för dem genom kortväggen och för det röda gummibandet genom sidoväggens hål och sidobågens skärning.
Lyft locket på plats och dra det röda gummibandet den rakaste vägen till andra sidan. För det röda gummibandets andra ända genom hålen i sidoväggarna och sidobågens skärning.
Tryck handtagets stoppning mellan sidoväggarna.
Sätt batterifodralet på plats och tryck elkontakten för Led-skenan på sin plats.
Förvara städningsskrapan i den inre ändfickan, i den yttre kan man förvara exempelvis instruktioner.
Flytta bort det blå gummibandet från lådans övre sida. Öppna locket ända ner.
Öppna locket från lockets ända. Det gröna gummibandet flyttar sig automatiskt bort från vägen.
Öppna vingytorna. Plattformen fungerar som lekunderlag. Föremål som befinner sig utanför lekunderlaget kan man enkelt sopa upp på underlaget med hjälp av städningsskrapan. Stängningen sker i omvänd ordning. Gummibandet hamnar automatiskt på sina rätta platser.
Då golvutrymmet är begränsat kan halva planytan vikas in under den andra. På bordet eller i famnen kan hela locket föras in under lådan.
Om man efter städningen ännu hittar enskilda bitar på golvet, kan dessa lätt droppas in i lådan genom att sära på HelpBOXens sidovägg. Detta går bra även då lådorna är radade på varandra.
Låsning av locket: Öppna städningsskrapan och dra det blå och det röda gummibandet genom skrapans öppning.
Försegling / låsning kan man också göra genom att sätta t.ex. en bit målartejp / ett lås i städskrapans öppning.

Tips

Du kan fästa ett Lego-lekunderlag i i hörnssnitten och fästa olika skivor i varandra. Det är också möjligt att bygga på en vägg.
Ett halvfärdigt bygge kan förvaras ovanpå locket. Lekunderlaget hålls på plats då du lägger det blå gummibandet bakom den första knappraden.
Hörnlåsgummibanden är mycket hållbara. Du kan bära, dra eller hänga HelpBOXen från de röda gummibanden.
Limmandet av kulissdekalen: Lösgör 1 cm av skyddspapperet från övre kanten. Centrera dekalen med hjälp av hörnsnitten. Dra med en jämn rörelse bort resten av skyddspappret. Använd städningsskrapan som hjälp.